Yêu cầu báo giá

Ước tính trả góp

Đăng ký lái thử

XE TẢI FUSO CANTER

639,000,000 VNĐ Fuso CANTER 3.5 TẤN
669,000,000 VNĐ FUSO CANTER 4.5 TẤN
709,000,000 VNĐ Fuso CANTER 5.2 TẤN
599,000,000 VNĐ Fuso CANTER 1.9 TẤN

XE ĐẦU KÉO FUSO TRACTOR

XE TẢI FUSO FIGHTER

1,260,000,000 VNĐ XE BUS ROSA
1,849,000,000 VNĐ FUSO TRỘN BÊ TÔNG
1,299,000,000 VNĐ FUSO 24 TẤN
769,000,000 VNĐ FU SO 12 TẤN

Đối tác